Kairos - godin van het juiste moment...

...zorgde voor inzicht, verandering en ommekeer.

 

Transities van voedselsystemen versnellen

Wij geloven dat voedselsystemen moeten veranderen om alle mensen en de planeet te laten floreren. Stap voor stap kunnen we systemen (her)ontwerpen voor meervoudige waardecreatie en ze economisch haalbaar, ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig maken.

Steeds meer leiders vinden organisatorische transformaties noodzakelijk en zoeken naar mogelijkheden voor meervoudige waardecreatie om hun organisatie economisch rendabel, ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig te maken.

Dit persoonlijke en professionele leiderschap werkt als hefboom voor gedeelde waarden en een langetermijnvisie. Het daagt medewerkers en stakeholders uit en stelt ze in staat om paradigma's te overstijgen en mee te zoeken naar alternatieve zienswijzen.

Wanneer dit succesvol gebeurt, zullen organisaties en hun leiders de verandering omarmen door zelf het goede voorbeeld te geven en zo de transitie van het voedselsysteem helpen versnellen.

Dit is een uitdaging, maar wij streven ernaar professionals en organisaties met elkaar te verbinden die kunnen helpen en die langetermijn doelstellingen durven te ontwikkelen en prioriteren boven hun eigen belangen. Door op deze manier te handelen zullen zij zorgen voor de essentiële ondersteuning en tegelijkertijd de fundamenten en het momentum opbouwen om vooruitgang te boeken.

Zij kunnen de leiders zijn die zichzelf en anderen in staat stellen om zich aan te passen en te floreren bij de overgang naar duurzame en gezonde voedselsystemen.

 

 

Hoe wij werken

Van boardrooms tot boeren, wij werken met opdrachtgevers om hen te helpen de juiste mensen te vinden en te boeien, meervoudige waarden te creëren en leiders te worden in de transitie naar gezonde en duurzame voedselsystemen.

Wij doen dit met behulp van systeemdenken en een hybride aanpak (top-down én bottom-up) omdat voedselsystemen complex zijn en de mensen die de toekomst ervan bepalen te vinden zijn van “farm to fork”.

Met hun ideeën, inzichten en voorbeelden helpen wij burgers, professionals en organisaties te anticiperen op, en zo te profiteren van, onvermijdelijke verandering en de overgang naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem.

 

Wat we doen

Wij werken met frontrunners, key players en trendsetters in en rond de Agri & Food sector die duurzaamheid omarmen als voorwaarde voor toekomstbestendig ondernemerschap.

Met Impact Recruitment, Executive Search en Interim Solutions vinden, verbinden en ondersteunen wij professionals en organisaties op hun reis in de transitie naar meervoudige waarde-creatie, zowel extern als intern.

Wie we zijn

Onze organisatie verbindt mensen die zichzelf en anderen willen uitdagen en in staat willen stellen om veranderingen in het voedselsysteem te omarmen, te leiden en te versnellen. In het besef dat de problemen van vandaag niet kunnen worden opgelost met het denken dat ze heeft veroorzaakt, (af/her)leren we voortdurend om betere benaderingen en oplossingen te vinden. Diversiteit, dialoog en praktische ervaring helpen ons te zien, te denken en te handelen met minder beperkingen door de bestaande grenzen. Het maakt positieve verandering mogelijk en voorkomt dat we meer van hetzelfde doen.

“Groot denken, klein doen”

Ajaan Hijmans

Ik ben mijn hele professionele leven betrokken geweest bij de Agri & Food sector. Na ervaring te hebben opgedaan in de zaadbranche en de groente- en fruitverwerkende industrie, heb ik in Oost-Europa en Frankrijk in de veehouderij sector gewerkt. Daarna was ik medeoprichter van een internationaal recruitmentbureau in Food & Agri. Sinds 2000 verbind ik professionals en organisaties met behulp van mijn domeinkennis en ervaring met HR-gerelateerde vraagstukken.       

Naast mijn werk ben ik lid geweest van de Raad van Commissarissen bij Rabobank Het Drentse Land. Om contextgebonden landbouw- en voedselbeleid te helpen ontwikkelen, ben ik politiek betrokken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

Mijn kijk op landbouw kantelde tijdens een studiereis naar Brazilië in 2019. Ik ontmoette Franke Dijkstra, een pionier die directzaai ontwikkelde om erosie tegen te gaan. Hij triggerde mijn nieuwsgierigheid naar directzaai, waardoor ik me ging verdiepen in landbouw gebaseerd op Regeneratieve, Agroecologische en Natuurgedreven principes. Omdat context en praktisch inzicht cruciaal leken, investeerde ik in machines en begonnen  gewassen te produceren, te verwerken en te verkopen. Zo konden ik en anderen het potentieel van deze alternatieve methoden beproeven.  

Ik geloof dat organisaties nieuwe manieren van denken en werken kunnen aangrijpen om bedrijfsmodellen te ontwikkelen voor meervoudige waardecreatie. Degenen die daarin slagen, kunnen groeien en het goede voorbeeld geven. Zij kunnen een vitale rol spelen bij het oplossen van economische, ecologische en sociale problemen, maar het vinden van de juiste mensen en het juiste talent is een uitdaging.

Daarom maak ik gebruik van mijn uitgebreide (inter)nationale netwerk en ervaring als primaire producent, verbinder en initiator om professionals en organisaties te vinden, te verbinden, uit te dagen en te ondersteunen. Samen kunnen we hun volledige potentieel bereiken.

 

LinkedIn

Joris Hijmans

Als Masterstudent gericht op voedselsysteemtransities, communicatie en verantwoorde innovatie, heb ik gewerkt aan uiteenlopende maar complementaire onderwerpen en projecten - variërend van kennisdeling en strategische communicatie tot de analyse en het ontwerp van landbouwsystemen en voedselbossen. 

Door deze diversiteit, een BBA in International Agribusiness & Trade, en ervaringen in Frankrijk en Burkina Faso, waardeer ik het werken in een interdisciplinaire en multiculturele context die gebruikt maakt van systeemdenken. Volgens mij helpt deze aanpak om het grotere plaatje achter de uitdaging te begrijpen en rekening te houden met contextuele nuances. Zo wordt het mogelijk om lokaal gewortelde en wereldwijd verbonden oplossingen te ontwikkelen voor positieve verandering op schaal.  

Dit sluit aan bij mijn wens om mijzelf en anderen uit te dagen en in staat te stellen om oplossingen te verkennen, te verbinden en te bevorderen die de transitie naar gezonde en duurzame (voedsel)systemen versnellen. Mijn betrokkenheid bij de productie, verwerking en verkoop van gewassen is daarbij een praktische stap.

 

LinkedIn

Contact

Fijn dat u interesse in Kairos People heeft en de tijd neemt om uw mogelijkheden te verkennen. Neem gerust contact met ons op om een vraag te stellen of een vraagstuk te delen. Dit mag zowel persoonlijk of organisatorisch van aard zijn. 

Wij kunnen u verder helpen in uw verkenning. Samen bepalen we het tempo.

Ajaan Hijmans
ajaan@kairospeople.eu 
+31 6 53 90 58 29

Contact

Naam *

Email *

Bericht *

 

Impact Recruitment

 

Geïnformeerd | Betekenisvol | Betrokken | No-nonsense

© 2024 KAIROS People.